Hikayesi

Tarım ve Kırsal Yaşam Müzesi

Kenan Yavuz Kültür Evi’nde kurulan Tarım ve Kırsal Yaşam Müzesi, tarımla başlayan medeniyetin izlerini sürüyor. Anadolu ve Türk tarımının geçtiği evrelere ışık tutan müze, geçmişte kullanılan fakat günümüzde kaybolmaya yüz tutmuş farklı tarım aletleri ve makinelerinin hem gelecek nesillere aktarılmasını hem de korunmasını amaçlıyor. 

Traktör, biçerdöver, ot makinesi, kağnı, karasaban, öküz pulluğu, düven, tırpan, orak gibi eski tarım aletleri ve makinelerinin yanı sıra, hububatın işlenmesi aşamasında kullanılan bütün araç gereçler, Anadolu'da kullanılan mutfak gereçlerinin tamamı ve zanaatkârların el aletleri hikayeleri ile birlikte müzede sergileniyor. Bu eserlerin müze envanterine alınması, tarım ve kırsal yaşam kültürünün tanıtılması ve kültür hayatımıza zenginlik katması açısından büyük değer taşıyor. 

Yaklaşık 13 asırdır tarım yapılan topraklarda bir tarih yolculuğuna çıkaran müze, gelecekte görsel ve işitsel araçlarla da desteklenerek; tehlike altında olan biyoçeşitliliğin insanlığın gündemine tekrar alınmasını sağlayacak.