Hikayemiz

ÖNSÖZ

Kültür Evinin Hikayesi

Kenan Yavuz Kültür Evi, Bayburt’a 40 kilometre uzaklıktaki Demirözü vadisinde bulunmaktadır. Demirözü Baraj Gölü’nün yakın çevresinde yer alan Kenan Yavuz Kültür Evi, eski adıyla Loru, bugünkü adıyla Beşpınar köyünde ‘eski hayatı’ muhafaza edip, ‘yeni hayatın’ içinde görünür kılma görevini üstlenmektedir. 

Kenan Yavuz Kültür Evi; geleneksel köy evleri, değirmenler, konak, amfi tiyatro, sinema salonu, kütüphane, yöresel mutfak atölyesi, köy kahvesi, kırsal yaşamın izlerini barındıran kapalı ve açık hava müzesi ile bir ‘Anadolu platosu’ konumundadır. 

Bayburt’un Beşpınar köyünde doğup büyüyen, modernleşme ve betonlaşma tehdidi altında olan geleneksel yaşamı gelecek nesillere tanıtmak isteyen Kenan Yavuz’un kişisel girişimleri ile 2003 yılından itibaren şekillenmeye başlayan kültür evi, 2015 yazı itibariyle Anadolu’da yeni bir kültür istasyonu olarak çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapmıştır. 

Bu proje; Türk toplumunun geçmişteki değerlerini eski doğallığını kaybetmeden gelecek kuşaklara aktarmak ve muhafaza etmek isteyen Kenan Yavuz’un Anadolu’da başlamasını istediği dönüşümün ilk adımıdır. 

Anadolu insanına; köylüsüne ve kentlisine, kadın erkek ayrımı gözetmeksizin kapılarını açan Kenan Yavuz Kültür Evi, sadece yapıya veya kimliğe odaklanmamış, kültür ve sanat etkinlikleri ile bölge insanının bir araya gelip kaynaşmasına da öncülük yapmıştır. 

Göç veren şehre “Bana Bayburt’umu Geri Ver” kampanyası ile seslenen bu proje, aynı zamanda bulunduğu eşsiz coğrafyada kaybolmaya yüz tutmuş bütün değerlere sosyal sorumluluk projeleri ile sahip çıkmayı amaçlamaktadır. 

Kent kimliğinin en önemli izleri olarak sayılabilecek eski konak, köprü ve çeşmelerin restorasyonlarına da talip olan Kenan Yavuz Kültür Evi, geleneksel kültürü özgün yapısı ile muhafaza etmeyi, korumayı ve gerektiğinde yeniden tasarlayıp dönüştürmeyi hedeflemektedir.